Home | Impressie | Downloads | Contact

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Bedrijfsnaam

Achternaam

E-mailadresImpressie

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangpunt binnen het totale planconcept. In het ontwerp van het terrein, in de bebouwing en in het beheer van de openbare ruimte is gezocht naar haalbare duurzame oplossingen.

Voorbeeld groene gevelwand 

Daarom is in het ontwerp gekozen voor intensief ruimtegebruik. Voor alle bedrijfskavels geldt een Floor-space index (fsi) van 0,8.


Als u uw onderneming wilt vestigen op de Richelleweg, zijn onderstaande duurzaamheidaspecten van toepassing

GPR bedrijfsgebouw

De gebouwen op bedrijventerrein Richelleweg moeten voldoen aan een minimaal niveau van duurzaamheid. Om deze "gebouwgebonden" duurzaamheid meetbaar te maken, is er de "GPR bedrijfsgebouw-tool" ontwikkeld. Dit is een praktisch en gebruiksvriendelijk instrument om ambities voor kwaliteit en duurzaamheid van bedrijfsgebouwen handen en voeten te geven.

De GPR-methodiek wordt inmiddels door meer dan 100 gemeenten en 500 marktpartijen gebruikt. GPR bedrijfsgebouw zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar eenduidige prestaties. De score is opgebouwd uit de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. In elke module moet minimaal een score van 6,0 worden behaald om te voldoen aan de vigerende (EPC in)  bouwbesluit. Voor Bedrijventerrein Richelleweg geldt als voorwaarde dat de nieuwe bedrijfsgebouwen minimaal gemiddeld GPR-score van 7,0 moeten hebben, waarbij voor de module energie minimaal een GPR-score van 7 dient te worden behaald.

GPR gebouw© is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met de gemeente Tilburg. GPR gebouw is een webbased applicatie en kan alleen via het internet worden benaderd door licentiehouders. Licentiehouders kunnen bedrijven toegang verlenen tot het afgesloten deel van de website om daar de gegevens van een gebouw in te voeren of te toetsen. Nadere informatie is te vinden op GPRgebouw.nl.

LZV-gebied

Het bedrijventerrein wordt een LZV-kerngebied met aansluiting op de autosnelwegen. Dit betekent dat het terrein (wettelijk) toegankelijk is voor langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV). Het gaat om voertuigcombinaties die zijn opgebouwd uit verschillende standaard voertuigcomponenten, zoals een vrachtauto, trekker, aanhangwagen en/of oplegger. Deze combinaties mogen maximaal 25 m lang zijn en 60.000 kg wegen. Over het algemeen zijn vrachtwagencombinaties maximaal 18 m lang.

Door het gebruik van extra lange vrachtwagencombinaties zijn minder vervoersbewegingen nodig en wordt het milieu en het wegdek minder belast.

Parkmanagement

Om de toekomstwaarde en efficiënt beheer van het terrein te garanderen is gekozen voor parkmanagement. Voor nader informatie hierover zie: Parkmanagement.