Home | Impressie | Downloads | Contact

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Bedrijfsnaam

Achternaam

E-mailadresImpressie

Het planconcept

Richelleweg is een middelgroot bedrijventerrein, gelegen in een bosrijke omgeving. Het bedrijvenpark is opgezet met een centraal gelegen hoofdas met in het midden een verhoogde hoogwaardige groene openbare ruimte. Langs deze groene as loopt een robuuste verkeersinfrastructuur in de vorm van een tweezijdige brede rijbaan van 13 meter. De rijbaan heeft de straatnaam ‘Centurionbaan’ gekregen, een verwijzing naar de voormalige tanktestbaan die hier in het verleden was gelegen. 

Artist impressie bedrijventerrein Richelleweg

Het terrein in de omgeving

Het terrein ligt in een netwerk van natuurgebieden met bos, heide, duinen en landgoederen afgewisseld met enkele militaire terreinen (zoals de voormalige vliegbasis Soesterberg). De vliegbasis krijgt een publieke functie in de vorm van toegangelijke natuur en een grootschalig nationaal defensiemuseum. Daarnaast grenst het terrein direct aan de autosnelweg A28 en een netwerk van provinciale wegen.

 

Duurzaam ruimtegebruik

Duurzaamheid is een belangrijk kenmerk van de Richelleweg. Dit vertaalt zich ook in het ruimtegebruik door dat er een floor-space index (fsi) van 0,8 wordt gehanteerd. Dit betekent dat er een vaste verhouding is tussen kaveloppervlakte en het te realiseren bruto vloeroppervlak (bvo). Bij een kavel van 1.500 m² is het minimaal te realiseren vloeroppervlakte 80% daarvan, te weten: 1.200 m² brutovloeroppervlak.

Aantrekkelijk gevelbeeld

Het groene middengebied met daarin bomen van enige omvang zorgt voor een natuurlijk, karakteristiek en ruimtelijk beeld. De zichtgevels en hoofdentree van de bedrijven zijn gericht op het groene middengebied. De rooilijn van de kavels direct aan de Centurionbaan bevindt zich op 4 meter vanaf de kavelgrens. Een aantal bedrijven kan zich daarnaast ook door een dunne groene omzoming profileren richting de afslag van de A28 en de provinciale Richelleweg.

Op markante plaatsen (hoeken en rondingen) worden opvallende gebouwaccenten gelegd.

Impressie van de Centurionbaan met aanliggende bedrijfsbebouwing

Beeldkwaliteit

Voor de gevels geldt een kleurenschema van grijs- en bruintinten (baksteen). Reclame-uitingen aan de gevels zijn aan regels gebonden en moeten passen in het architectuurbeeld. Bewegwijzering naar en op de kavel alsook het hekwerk aan de bosrandzijde worden collectief geregeld waardoor deze een aantrekkelijk en eenduidige uitstraling hebben. Parkeerplaatsen en open opslag worden, uit het zicht, aan de achterrzijde van de kavel gerealiseerd.

 

Bedrijvigheid

Op bedrijventerrein Richelleweg is ruimte voor transport, handel en industrie (maximaal milieucategorie IV). Daaronder valt ook detailhandel gericht op bedrijven. Kantoorruimte is toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit. Niet toegestaan zijn detailhandel (gericht op consumenten), horeca en verkoop van motorbrandstoffen.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

  • minimale kaveloppervlakte van 1.500 m² (1.200 m² bvo)
  • maximaal 50% kantoorvloeroppervlakte
  • floor-space index van 0,8
  • minimale goot/nok hoogte van 7 meter
  • maximale bouwhoogte van 12 tot 15 meter (dit verschilt per locatie)
  • parkeren op eigen terrein
  • parkeernorm van 0,9 tot  maximaal 1,9 parkeerplaats per 100 m² bvo
  • toegestane bedrijven: milieucategorieën I t/m IV

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het  ‘Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Richelleweg
van IMOSS Stedenbouw Landschap Buitenruimte.

Artist impressie van bedrijventerrein Richelleweg