Home | Impressie | Downloads | Contact

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Bedrijfsnaam

Achternaam

E-mailadresImpressie

Parkmanagement

Het parkmanagement op bedrijventerrein Richelleweg is een publiek - private samenwerking, tussen de gemeente Soest en de betrokken bedrijven die gezamenlijk optrekken in optimaal beheer van het bedrijventerrein.
Het gaat dan om overdracht van het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur (openbare ruimte) en initiatieven van de bedrijven gezamenlijk om collectiviteitvoordelen te behalen en te benutten.

Vereniging
Het parkmanagement komt in handen van de Coöperatieve Vereniging Bedrijventerein Richelleweg U.A (Coöperatie) die in mei 2012 is opgericht. Alle bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein zijn lid van de Coöperatie. Het bestuur van de Coöperatie zal bestaan uit bestuurders en werknemers van de gevestigde ondernemingen. De uitvoering van het parkmanagement wordt verzorgd door de Stichting Bedrijven Management (BMO Soest) die een ruime ervaring heeft in het beheren en onderhoud van bedrijventerreinen in Soest.

De Coöperatie zal voor het beheer en onderhoud van het openbare gebied met de gemeente een erfpachtovereenkomst met bijbehorende beheerovereenkomst sluiten. De Coöperatie wordt daarmee erfpachter van het openbare gebied. In de beheerovereenkomst zijn alle afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur op het bedrijventerrein Richelleweg.

Bijdrage ondernemers
De ondernemers sluiten bij de juridische levering van de grond (koop) een zakelijk recht (erfdienstbaarheid) af met de erfpachter (de Coöperatie) voor "het komen en gaan" naar hun kavel over de bovengrondse infrastructuur. Voor dit zakelijk recht met de Coöperatie wordt een jaarlijkse retributie (bijdrage) gevraagd door de Coöperatie waaruit het onderstaande basispakket voor het parkmanagement wordt verzorgd.  De retributie (bijdrage) die de ondernemers op het bedrijventerrein betalen worden jaarlijks gefactureerd op basis van een bedrag per m² (de bijdrage met prijspeil 2017 is vastgesteld op € 1,14 /m², excl. BTW). Het eerste jaar zal bij de juridische levering gefactureerd en betaald moeten worden. Bij de juridische levering van de grond (koop) is daarbij een éénmalige bijdrage verschuldigd van € 0,58 /m², excl. BTW.

De Statuten van de vereniging alsook de inhoud van het zakelijk recht (inzake de infrastructuur) met de Coöperatie zijn beschikbaar bij de gemeente.

In het (verplichte) basispakket is nu opgenomen:

 1. Centraal contactpersoon met overheden en toeleveranciers.
 2. Verrichten van de administratie.
 3. Beheer en onderhoud openbare ruimte.
 4. Bewegwijzeringsysteem in het openbare gebied..
 5. Collectieve beveiliging, toegangscontrole en onderhoud hekwerken rond terrein.
 6. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B).
 7. Camerabeveiliging. Preventieve surveillance en alarmopvolging als de ondernemers dat wensen.

Het basis pakket kan in de toekomst eventueel worden uitgebreid met:

 • Gezamenlijk inkoop afval, energie, onderzoek en advies
 • Centraal overleg met de nutsbedrijven, gemeente en andere overheden
 • Energie inkoop (Warmte Koude Opslag/ WKO)
 • Arbodienstverlening, verzekeringen, werving en secretariële diensten