Home | Impressie | Downloads | Contact

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Bedrijfsnaam

Achternaam

E-mailadresImpressie

Organisatie

Hart van de HeuvelrugHart van de Heuvelrug

Het bedrijventerrein Richelleweg is een initiatief van Hart van de Heuvelrug. Dit is een samenwerkingsverband tussen 17 partijen, waaronder de provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest. In wisselende samenstelling zijn partijen betrokken bij de uitvoering van het ruimtelijk programma Hart van de Heuvelrug.

Met het programma Hart van de Heuvelrug beogen de 17 partners het gebied tussen Amersfoort, Zeist en Soest duurzaam in te richten en de natuurwaarden in het gebied te versterken. Behalve een verbeterslag voor de natuur, willen de partners ook ruimte realiseren voor werk, wonen, zorg en recreatie in het gebied.

Het programma Hart van de Heuvelrug bestaat uit groene (natuur) en rode (bebouwing) projecten. Uitgangspunt is daarbij ‘rood voor groen’. Met enkele rode projecten worden de groene projecten gefinacieerd. Onder het programma valt o.a. de aanleg van diverse ecoducten, aankoop en verbinden van natuurterreinen in de ecologische hoofdstructuur. Ook de versterking en aanleg van nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden vallen hieronder zoals het Boele Staal viaduct, de vliegbasis Soesterberg en het bedrijventerrein Richelleweg.

Bedrijventerrein Richelleweg

Provincie UtrechtHet bedrijventerrein wordt in opdracht van de provincie Utrecht gerealiseerd. De provincie is de eigenaar van de grond.
De gemeente Soest zorgt voor de uitvoering zoals de gronduitgifte en het verlenen van omgevingsvergunningen. De gemeente Soest is contractpartner en aanspreekpunt voor bedrijven. Bij oplevering van de infrastructuur wordt de gemeente eigenaar van het openbare gebied. De Coöperatieve Vereniging Bedrijventerrein Richelleweg krijgt voor het medegebruik, beheer en onderhoud van de infrasctuctuur de grond in erfpacht.

 

Kaart met de projecten van Hart van de Heuvelrug.